سیستم انجماد سریع

سیستم انجماد سریع


مجموعه سردخانه های ظفر دارای امکانات مورد نیاز است تا درصورت نیاز خدمات تونل انجماد جهت پایین اوردن سریع دما ی محصول تا 40- درجه سانتی گراد را ارائه دهد.

 

هزینه های خود را کاهش دهید

در شرایط رقابتی حال حاضر یکی از مهم ترین فاکتور های موفقیت برای شرکت ها کاهش هزینه ها می باشد که سردخانه ظفر به خاطر نزدیکی به کلان شهر تهران و همچنین بازار اصلی میوه و تره بار این شهر با ارائه خدمات با کیفیت در این امر می تواند شما را یاری دهد.

ارزش های بنیادین شرکت راد آریا ظفر

کار آفرینی
مشتری مداری
استفاده از تجهیزات دوست دار محیط زیست
حمایت از صادرات محصولات ایرانی در فضای رقابتی بین المللی